Home۱۳۹۸-۴-۳۰ ۱۷:۰۵:۳۷ +۰۰:۰۰

Synergy Education & Camping

آموزش و طبیعت گردی سینرژی


با پشتوانه همدلی،

🔰 قشنگ ترین خاطره ها را در ویژه ترین و شاد ترین طبیعت گردی کشور با مسابقات گروهی و
آموزشهای جسمی ذهنی در کنار عزیزان هنرمند، پزشک، روانشناس و فرهیخته ایجاد کرده ایم
🔰از اینکه شما رو در جمع صمیمی مون داشته باشیم افتخار میکنیم🔰


من عضوی از خانواده سینرژی هستم چون…

  • عضویت در خانواده سینرژی

برای عضویت بر روی تصویر زیر کلیک کنید


ویژگی برنامه های علمی گردشگری سینرژی


اساتید سینرژی
👨‍🎨 👨‍🏫

  • ما در خانواده سینرژی از اساتید در رشته های مختلف علمی بهره مند هستیم

🔔 اطلاعیه و رویداد هابخش آموزش
📽 🔊 📒


🔰 آموزش های ارائه شده در برنامه ها


برای ورود بر روی تصویر زیر کلیک کنید

⛺️ 🏕

🔰 آموزش های علمی،هنری،ورزشی و …


برای ورود بر روی تصویر زیر کلیک کنید

👨‍🏫👨‍🍳👨‍🌾👨‍🎨


بخش گالری
📸 📹 🏞


🔰 فیلم و تصاویر فعالیت ها


برای ورود بر روی تصویر زیر کلیک کنید

👁👁


بخش مسابقه
🏆🥇🎉


🔰 چالش ها و مسابقات


برای ورود بر روی تصویر زیر کلیک کنید

🥇 🥈 🥉


فروشگاه سینرژی
🏡 🚶‍♂️ 🏪


🔰 ثبت نام


برای ورود بر روی تصویر زیر کلیک کنید

🧾

🔰 محصولات سینرژی


برای ورود بر روی تصویر زیر کلیک کنید

🛒


صفحه های اجتماعی
💻📱🖥


برای ورود بر روی تصویر کلیک کنید


معرفی جاذبه های گردشگری
🏯 🗼 🏝 🏔 🏕


🔰 معرفی جاذبه ها


برای ورود بر روی تصویر زیر کلیک کنید

🔰 پیشنهاد شما


برای ورود بر روی تصویر زیر کلیک کنید

📮